Ruimtevaarders

Ruimtevaarders spreken tot ieders verbeelding. De ene vindt hun helden, anderen zien hun eerder als roekeloze waaghalzen en nog anderen beschouwen hun als dromende wetenschappers.

Ruimtevaarders maken het verschil binnen en tussen organisaties. Ze bepalen hun doel, stellen het juiste team samen om op pad te gaan, verzamelen de nodige hulpmiddelen en gaan op missie.

Ruimtevaarders zijn gewone mensen net als u en ik die balanceren tussen de behoefte aan zekerheid en het avontuurlijke van het onzekere. En meer zelfs … in ieder van ons zit een stukje ruimtevaarder. Een stukje kinderlijke ontdekkingsdrang en fantasie, een stukje ambitie tot verleggen van de eigen grenzen, een stukje zin om af te dwalen van de vertrouwde paden.