Zwarte Zwanen

Zwarte zwanen spreken tot de verbeelding. De ene vindt hun uniek, anderen verliezen zich in de zoektocht naar het eerder uitzonderlijke en nog anderen zijn zich niet bewust van verschillen.

Zwarte zwanen zijn een metafoor geworden voor het in vraag stellen van wat we als waarheid aannemen, voor het uit het oog verliezen van het totale plaatje, voor het willen verklaren/voorspellen van omstandigheden die we mogelijk niet in de hand hebben.

Zwarte zwanen beïnvloeden mensen en (hun beeld over) organisaties. Door zwarte zwanen te benoemen en te omarmen wordt het pad geëffend en kan de route uitgestippeld worden.