Zwarte Zwanen

Zwarte zwanen spreken tot de verbeelding. De ene vindt hun uniek, anderen verliezen zich in de zoektocht naar het eerder uitzonderlijke en nog anderen zijn zich niet bewust van bestaande verschillen.

Zwarte zwanen zijn een metafoor geworden voor het in vraag stellen van wat we als waarheid aannemen, voor het uit het oog verliezen van het totale plaatje, voor het willen verklaren/voorspellen van omstandigheden en gebeurtenissen die we mogelijk niet in de hand hebben maar die ons of onze organisatie wel beïnvloeden.

Door zwarte zwanen te identificeren, te benoemen en te omarmen wordt het pad geëffend en kan een optimale route uitgestippeld worden om de vooropgestelde ambities te realiseren.